Thursday, April 23, 2009

Nampak li jak bulak


bulak duhal gambar tok... bok mek nangga... sama stended ngan gambar polah Audio.. ehehe...

5 comments:

Khairul Antasha said...

ya lah...bulak owh..

Si Penconteng said...

Ahahah! Lawak li jak!

MakModen said...

boleh sik mek nempek muka Audio jadi orang ketiga siya owh? hehehe...

QasehNoorLaila said...

hahhahaha..tedah lok..urg ninggal kak altan duhel..hehehehehe..mn da urg cayak juak nang sik tauk la.. hehehhehe..

Khairul Antasha said...

tempek jak sia...baruk real jadinya...hahahahaha...tedah audio..

------------------------------------------------------------------